НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ОРГАНИК СЕРТ ЕООД извършва контрол и сертификация в следните области: Растениевъдство, Жъживотновъдство, Събиране на диворастящи, преработка, търговия, внос и износ от и за трети страни на биологични продукти.