ПРИЛОЖЕНИЯ

Изтеглете необходимия документ

Приложение 2 – Годишна план-програма за растениевъдство

Приложение 4 – Регистър – диворастящи

Приложение 5 – Регистър – пчеларство

Приложение 6 – Регистър – търговия преработка

Приложение 7 – План за сеитбооборот

Приложение 8 – Дневник за проведени мероприятия по почистване

Приложение 9 – Изходящ дневник – продажби

Приложение 10 – Входящ дневник – покупки

Приложение 11 – Дневник мероприятия (добиви) – растениевъдство

Приложение 12 – Дневник мероприятия – диворастящи

Приложение 13 – Дневник мероприятия – животновъдство

Приложение 14 – ДНЕВНИК МЕРОПРИЯТИЯ – ПЧЕЛАРСТВО

Приложение 17 – Дневник за съответствие на получените фуражи

Приложение 18 – Списък на подизпълнители доставчици

Приложение 19 – Списък на преработените количества продукция, съхранявана в хладилник, склад, сушена и експедиция

Приложение 20 – Регистър – животновъдство

Приложение 21 – Регистър на клиентите търгуващи със земеделски продукти, произведени по биологичен начин

Приложение 22 – Технологична карта за преработката на земеделски продукти, получени по биологичен начин

Приложение 23 – Рецептурна карта на биологичните земеделски продукти

Приложение 24 – Декларация за проведен инструктаж и обучение на персонал

Приложение 26 – Декларация за съответствие на Полезната Земеделска Площ (ПЗП)

Приложение 27 – Декларация за съответствие на използваните продукти

Приложение 28 – Декларация за съответствие на използвания

Приложение 29 – Заявление

Приложение 35 – РЕГИСТЪР ЖАЛБИ

Приложение 36 – ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 37 – Технологични практики при производство на вино