COI/TRACES

Вносът на биологични продукти от трети страни – извън ЕС, трябва да бъде придружен от сертификат за инспекция (COI), издаден чрез европейската електронна система TRACES.